Projektbeskrivning

Projekt: Världsledande arena för forskning, innovation och utbildning på Norra Älvstranden i Göteborg
Yta: 35 000 kvm
Färdigt:
2003/2010
Kostnad:
850 MSEK
Byggherre:
Älvstranden Utveckling AB
Fastighetschef:
Ann-Charlotte Hellman

Lindholmen Science Park – kreativ miljö för samverkan

"Lindholmen Science Park är en internationell mötesplats för ny teknik. Här erbjuds näringsliv, högskola och olika samhällsaktörer en utvecklingsmiljö och tillgång till ett värdefullt nätverk", förklarar fastighetschefen Ann-Charlotte Hellman.

Berätta kort om byggprojektet?

– Huvudbyggnaden på 15 000 kvadratmeter stod klar 2003. När det behövdes ytterligare tillväxtytor så gjordes en spännande tillbyggnad på 20 000 kvadratmeter som var färdig 2010. De båda byggnaderna förbinds med ett inglasat gångstråk där det bland annat ligger café och restaurang.

Vad har huset fyllts med?

– I byggnaden finns verksamheter och företag inom olika framtidsbranscher. Det gäller främst mobilt internt, intelligenta fordon och transporter samt modern media och design. Allt fler teknikföretag söker sig hit. En av områdets stora fördelar är det samspel som finns mellan näringsliv, samhälle och akademi.

Hur går det samspelet till?

– Samverkansbolaget Lindholmen Science Park AB har en viktig roll. Man ansvarar för den strategiska utvecklingen och har byggt upp en miljö med olika arenor och mötesplatser. Här finns också en av Göteborgs största konferensanläggningar.

Vad är det för arenor och mötesplatser?

– Det som kallas Open Arena Lindholmen är ett utrymme dit alla parter som är involverade i samarbetsprojekt har tillträde. En arena där science möter business. Där träffas forskare, företagare, studenter, kreatörer och projektledare. Det finns också olika testmiljöer och labb. Senaste tillskottet är Visual Arena.

Hur fungerar Visual Arena?

– Det är en öppen och neutral samverkansmiljö för innovation genom visualisering. Man har avancerad teknisk utrustning som kan användas inom en rad olika områden. Till exempel stadsbyggnad, design, forskning, film, utbildning och turism.

Kommer Lindholmen Science Park fortsätta att utvecklas?

– Ja, absolut. Det som för cirka tio år sedan startade med att Ericsson etablerade ett stort kontor på Lindholmen har följts av en fantastisk utveckling. Volvo, Chalmers, IBM, Semcon, Scania, Göteborgs universitet och Trafikverket är bara några exempel på stora aktörer.

– Idag är det drygt 20 000 personer som arbetar och studerar på området. Det är faktiskt fler än vad som jobbade på de stora skeppsvarven som låg här tidigare. Det långsiktiga målet är att Lindholmen år 2020 ska befolkas av 30 000 människor.

Publicerad
Senast uppdaterad