Stefan Ziegler, RISE

Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE) är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder expertis och test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

RISE har varit medlem hos Byggherrarna i drygt ett år och tillsammans har vi flera intressanta projekt på gång.

Vi ställde några frågor till vår kontaktperson Stefan Ziegler, som är Forskning- och Affärsutvecklare inom bygg och fastighet på RISE, om vad som är på gång just nu.

 1. RISE och Byggherrarna har tillsammans ansökt om forskningsmedel inom olika forskningsområden. Kan du berätta lite om vilka forskningsområden och vad som händer just nu kring dessa?

  Vi har haft två ansökningar som tyvärr inte blev beviljade. Den ena var ansökan med huvudinriktning på byggherrens påverkansmöjlighet ”Innovativa och kvalitetssäkrade lösningar och metoder för klimatneutrala byggnader” och den andra handlade om byggskadors klimatpåverkan.
  Just nu har vi ett pågående projekt finansierat av SBUF och Boverket angående kontrollverktyg för ökad kvalitet och god innemiljö, där Byggherrarna deltar i workshops samt ingår i referensgrupp.

  Tillsammans med Byggherrarna, Byggföretagen, IVL och Sustainable Innovation startar vi inom kort upp ett initiativ till att hitta nya innovationer för att uppnå målen i ”Färdplan 2045 för en fossilfri bygg- och anläggningssektor”. Framöver finns nästan hur många möjliga spår som helst att ansöka kring. Spännande skulle vara att få med någon eller några av andra medlemmar i Byggherrarna som partner/finansiärer för att utveckla nya innovativa vägar för att lyckas med våra gemensamma ambitioner.

 2. Vår gemensamma utbildning ”Beställarkompetens Hållbarhet” startar nu upp den 6 oktober med den första modulen av fem. Varför anser ni på RISE att denna utbildning viktig och för vilka?

  Hållbarhetsfrågan och klimatutmaningen är några av de viktigaste utmaningarna samhällsbyggnadssektorn står inför. Samverkan på en strategisk nivå inom sektorn är helt nödvändig och som beställare har vi ett stort ansvar för att driva på utvecklingen genom att ställa krav, verifiera lösningar och kontrollera att det vi bygger är hållbart och klimatsmart.

  Vi måste tillsammans skapa förutsättningar för en marknad som värderar klimatsmarta lösningar och innovationer. Som byggherre har man stora möjligheter att påverka utvecklingen mot en ökad hållbarhet, men för att kunna göra det behövs rätt kunskap!

  > Läs mer om utbildningssatsningen Beställarkompetens Hållbarhet

 3. Ni har nu varit medlemmar hos Byggherrarna drygt ett år, vad är viktigt för er som medlemmar och hur ser ni på det samarbete vi har idag?

  Förutom fortsatta gemensamma forskningsansökningar är utskottsarbetet en intressant och viktig plattform, som vi gärna är med och utvecklar och deltar i. Byggherrarnas VD Tommy Lenberg har ambitionen att starta upp ett nytt utskott i forskning och utbildning, där vi gärna vill vara delaktiga. Viktiga frågor är innovativa arbeten för att utveckla byggherrekompetensen, samt ökad kompetens och kvalitet inom bygg- och fastighetssektorn.

  Andra vägar som vi gärna vill samverka kring är utvecklingen inom hela byggherreområdet, där vi kan se aktivare roll i styrelse, verksamhetsplaneringar med mera.

Är ert företag/organisation också intresserade av forskning?

Om ni som medlemmar har idéer och förslag på forskningsfrågor där ni anser att det behövs fördjupad kunskap eller vill engagera er på annat sätt kring forskning - kontakta gärna Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna.


Publicerad
Senast uppdaterad