Byggherrarnas kansli och representanter från våra medlemsföretag, finns representerade i en rad olika styrelser, referensgrupper och arbetsgrupper. För våra medlemmar, samverkar vi med och är medlem i en rad olika organisationer och föreningar.