Byggherren har en nyckelroll för utveckling av samhällsbyggandet.

Programmet Byggherre MasterClass Diploma har ambitionen att utveckla byggherrerollen genom att deltagarnas kompetens som byggherre fördjupas och synliggörs. Programmet ger kompetens för att leda det fysiska byggandet av vårt samhälle – från vision till verklighet. Programmets syfte är också att stärka byggherrars förmåga att skapa ökat värde genom strategisk utveckling av investeringar inom infrastruktur och fastigheter till förmån för kunder, ägare och för samhället.

Programmet vänder sig till den som vill fördjupa sig i rollen som byggherre med nya perspektiv på sig själv och sin organisation. Ämnesområden som berörs är kund-, ägar- och samhällsperspektiv på byggherrerollen, innovation, produktivitet, kvalitet, ekonomi, upphandling, organisation, utveckling och förändring.

Utbildningsprogrammet omfattar 4 moduler á 3 dagar, som innefattar en blandning av föreläsningar, diskussioner, interaktiva lektioner, praktikfall, grupparbeten och korta teoriavsnitt. Faktaområdena innefattar sakområden för byggherrekompetensen såväl som ledarskap och styrning, vilket ger en allsidig vidareutveckling i byggherrerollen. Programmet startar med en introduktion till byggherrens olika roller och fokuserar sen på tre perspektiv:

  • Kundperspektivet
  • Ägarperspektivet
  • Samhällsperspektivet

Syfte

Det gemensamma syftet med programmet är att stärka byggherrars förmåga att skapa ökat värde genom strategisk utveckling av investeringar inom infrastruktur och fastigheter till förmån för kunder, ägare och för samhället.

Mål

Målen är att efter avslutat program ha fått nya perspektiv på beställarrollen och sin egen organisation, fått inspiration,verktyg och modeller för strategisk planering, innovation, förändring samt ett utökat professionellt nätverk.

> Läs mer om programmet

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN


Praktisk information

Datum

  • Modul 1: 1 - 3 december 2020
  • Modul 2: 26 - 28 januari 2021
  • Modul 3: 9 - 11 mars 2021
  • Modul 4: 13 - 15 april 2021

Plats

Kursgård i Stockholms närområde

Kostnad

Pris 96 000 kr exkl moms. Byggherrarnas medlemmar erhåller 5% rabatt. Deltagaren betalar själv för resor och logi.


Vid frågor om upplägg och innehåll - kontakta programansvariga på KTH:

Staffan Movin
+46 (0)70 210 74 95
staffan.movin@es.kth.se

Christian Pleijel
+35 8 457 342 88 25
christian.pleijel@es.kth.se


Publicerad
Senast uppdaterad