Hållbarhetsfrågan och klimatutmaningen är några av de viktigaste utmaningarna samhällsbyggnadssektorn står inför. Samverkan på en strategisk nivå inom sektorn är helt nödvändig och sker till exempel genom Färdplan 2045 för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

Som beställare har vi ett stort ansvar för att driva på utvecklingen genom att ställa krav, verifiera lösningar och kontrollera att det vi bygger är hållbart och klimatsmart. Vi behöver också bli mer resurseffektiva, skapa nya affärsmodeller och framförallt samverka över hela värdekedjan. Vi måste tillsammans skapa förutsättningar för en marknad som värderar klimatsmarta lösningar och innovationer. För att kunna göra det behövs RÄTT kunskap!

Som byggherre har du stora möjligheter att påverka utvecklingen mot en ökad hållbarhet. Svårigheterna ligger i att veta vad som är hållbart eller inte ur ett miljö- och klimatperspektiv. För att öka denna kunskap erbjuder nu Byggherrarna, tillsammans med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE), en serie kurstillfällen som kommer ge dig svar på frågorna.

Utbildning i fem moduler

Utbildningen är indelad i fem fristående moduler, vilka alla knyter an till byggherrens arbete med hållbart byggande. Efter varje kursmodul får du ett intyg. Modulerna kan genomföras som fristående kurser men du kan också välja att genomföra samtliga fem moduler och har då möjlighet att, efter godkänt kunskapstest, diplomera dig som Hållbar byggherre. (Du behöver inte gå kursmodulerna i nummerordning, utan du kan ta dem i den ordning som passar dig bäst.)

Internkurs

Är ni intresserade att genomföra någon eller några av modulerna internt i er organisation/företag? Kontakta saga.hellberg@byggherre.se för offert.

De olika modulerna - klicka för större bild.

Målgrupp

För dig som är byggherre/beställare med ett intresse för hållbart byggande och som behöver öka dina kunskaper om hur samhällsbyggnadssektorn arbetar med klimat- och miljöfrågorna och de verktyg som används i sektorn.

Genomförande och föreläsare

Samtliga kursmoduler genomförs digitalt via Zoom och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner. Kurserna genomförs med kursledare från Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE), samt föreläsare med stor kunskap inom sina respektive ämnesområden.

Kostnad

Alla moduler har samma kursavgift vilket är 4 500 kr för Byggherrarnas medlemmar och 5 500 kr exkl moms för övriga (inkl kursmaterial). Om man genomför samtliga moduler drar vi av 10% för hela utbildningen på fakturan för sista modulen.

Paketpris samtliga 5 moduler med 10% rabatt:

  • Medlem i Byggherrarna: 20 250 kr exkl moms (ord pris 22 500 kr)
  • Icke medlem: 24 750 kr exkl moms (ord pris 27 500 kr)

>> Se aktuellt kursutbud

Läs mer om varje moduls innehåll: