Krav för diplomering

Utbildningen omfattar fem kursmoduler á 6 kurstimmar, samt ett kunskapstest med frågor om samtliga områden. För diplomering krävs deltagande på samtliga fem kursmoduler, samt godkänt kunskapstest.

Kursmoduler

Modul 1 - Minskad miljöpåverkan
Modul 2 - Kvalitetssäkring
Modul 3 - Material
Modul 4 - Digitalisering
Modul 5 - Organisation och management

Diplomerade hållbara byggherrar

Namn Företag E-post Ort Datum för dipl
Fanny Nyberg Umeå kommun fanny.nyberg@umea.se Umeå 2022-04-04
Maria Sandström Umeå kommun maria.sandstrom@umea.se Umeå 2022-04-04
Mattias Ejnestrand LKAB mattias.ejnestrand@lkab.com Kiruna 2022-04-04

> Läs intervju med Mattias Ejnestrand om hans upplevelse av utbildningen


Vill du också höja din kompetens inom detta område? Läs mer om utbildningen här.

Publicerad
Senast uppdaterad