Detta är några av de frågor du kommer att få svar på i introduktionskursen Beställarkompetens Hållbarhet - Minskad miljöpåverkan.

Kursen kommer att ge dig förståelse och ökad kunskap om hur du som byggherre kan arbeta med hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samband med ny- och ombyggnationer. Du kommer få lära dig hur strategiska val kan göras och vilka verktyg som finns att tillgå. Kursen genomförs som nätbaserad kurs via Zoom och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursinnehåll

 • Vad betyder hållbarhet för en byggherre?
  Hållbarhet kan definieras på olika sätt. Här reder vi ut begreppen och informerar om olika agendor och färdplaner som tagits fram för ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan samt vilken roll byggherren har för att nå målen.

 • Vad säger lagen?
  Vad säger lagen gällande kvalitet, hållbarhet och klimatdeklarationer? Vilket ansvar ligger på byggherren och hur förhåller sig denne till kommande direktiv?

 • Skillnaden mellan klimat- och miljöpåverkan
  Vad är skillnaden mellan att bygga med låg klimatpåverkan eller fossilfritt eller med så låg miljöpåverkan som möjligt. Hur ser forskningsfronten ut både nationellt och internationellt? Genomgång av några exempel samt hur uppföljning kan ske.

 • Miljöcertifieringssystem
  En genomgång över olika certifieringssystem så som Miljöbyggnad, LEED etc. och hur de kan fungera som verktyg för att bygga med mindre miljöpåverkan.

 • Livscykelanalyser (LCA) och livscykelkostnader (LCC)
  Hur kan analyserna användas för att få önskad effekt? Vilka begrepp behöver man känna till och vilka fallgropar ska man akta sig för. Några goda exempel och redogörelse vad som händer på forskningsfronten.

 • Cirkularitet och resurseffektivitet
  Att återvinna och återanvända material är viktigt. Vilka verktyg och möjligheter finns det för byggherren att främja detta. Några goda exempel och internationell utblick med nyheter från forskningsfronten.

Kursledare

Föreläsare från Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt, RISE.

För aktuellt kursutbud håll utkik i vår kalender, följ oss på LinkedIn.


Byggherrarna och RISE logos.

Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är den första modulen av fem planerade kurser i vår utbildning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med RISE. Läs mer om utbildningen


Publicerad
Senast uppdaterad