Detta är några av de frågor du kommer att få svar på i introduktionskursen Beställarkompetens Hållbarhet - Minskad miljöpåverkan.

Kursen kommer att ge dig förståelse och ökad kunskap om hur du som byggherre kan arbeta med hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samband med ny- och ombyggnationer. Du kommer få lära dig hur strategiska val kan göras och vilka verktyg som finns att tillgå.

Kursinnehåll

 • Vad betyder hållbarhet för en byggherre?
  Hållbarhet kan definieras på olika sätt. Här reder vi ut begreppen och informerar om olika agendor och färdplaner som tagits fram för ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan samt vilken roll byggherren har för att nå målen.

 • Livscykelanalyser (LCA) – Skillnaden mellan klimat- och miljöpåverkan
  Vad innebär en LCA och hur kan resultaten användas för att bygga hållbarare. Vad är skillnaden mellan att bygga med låg klimatpåverkan, fossilfritt eller med så låg miljöpåverkan som möjligt. Hur ser forskningsfronten ut både nationellt och internationellt? Genomgång av några exempel. Klimatdeklarationer och EPDer tas också upp.

 • Miljöcertifieringssystem
  En genomgång över olika certifieringssystem så som Miljöbyggnad, LEED etc. och hur de kan fungera som verktyg för att bygga med mindre miljöpåverkan.

 • Livscykelkostnader (LCC)
  Hur kan analyserna användas för att få önskad effekt? Vilka begrepp behöver man känna till och vilka fallgropar ska man akta sig för. Några goda exempel och redogörelse vad som händer på forskningsfronten.

 • Cirkularitet och resurseffektivitet
  Att återvinna och återanvända material är viktigt. Vilka verktyg och möjligheter finns det för byggherren att främja detta? Några goda exempel och internationell utblick med nyheter från forskningsfronten.

Genomförande och kostnad

Kursen genomförs digitalt och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursavgiften är 5 000 kr för Byggherrarnas medlemmar och 6 000 kr exkl moms för övriga.

Föreläsare

Kursen genomförs med kursledare från Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE), samt föreläsare med stor kunskap inom sina respektive ämnesområden.

>> Se aktuellt kursutbud

För att inte missa någon kurs - Prenumerera gärna på våra utskick och följ oss på LinkedIn.


Byggherrarna och RISE logos.

Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är den första modulen av fem i vår utbildningssatsning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE). Läs mer om utbildningen


Kontaktperson Åse Haglund
Publicerad
Senast uppdaterad