Kursinnehåll

 • Inledning
  Vad innebär hållbara byggnader? Hållbarhet kan definieras på olika sätt. Här reder vi ut begreppen och betraktar hållbarhetsfrågan utifrån ett kvalitetsperspektiv med koppling till inomhusmiljö och byggnaden som system.

 • Byggreglerna
  Boverkets Byggregler är under förändring. Vad säger lagen om kvalitetssäkrat byggande och vilka förändringar kan vi förvänta oss i kommande byggregler? Vilket ansvar ligger på byggherren?

 • Skador och byggfel
  Det är väl känt att fel, brister och skador inom byggsektorn kostar väldigt mycket pengar, men hur påverkar skador och byggfel hållbarhetsfrågorna? Hur viktigt är god kvalitet för att nå hållbara byggnader?

 • Kravställning och uppföljning
  Hur kan byggherren arbeta med hållbarhet genom kravställning och uppföljning för att nå god kvalitet?

 • Certifiering/märkningar
  Möjligheter och fallgropar med certifierade produkter och system. Det finns många certifieringssystem och kvalitets- och miljömärkningar inom bygg, allt från byggmaterial till hela byggnader. Vad innebär dessa certifieringar och märkningar och hur kan byggherren dra nytta av dessa i arbetet med hållbarhet. Certifieringar och märkningar har ofta olika syfte och fokus. Vi reder ut begreppen och går igenom vanliga märkningar (exempelvis CE-märkning, TG-bevis, P-märkning, BASTA, Miljöbyggnad osv).

 • Exempel på verktyg för styrning, krav och uppföljning
  PQI – Project Quality Index
  ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess

 • Goda exempel
  Vi tittar på några goda exempel där man arbetat med kvalitets- och hållbarhetsfrågor.

Kursen genomförs som nätbaserad kurs via Zoom och omfattar 6 timmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Första kursstart är planerad till slutet på november 2020. Håll utkik i vår kalender, följ oss på LinkedIn.

Publicerad
Senast uppdaterad