Att välja rätt material till rätt plats är inte alltid så lätt. Kursen kommer att ge dig som byggherre/beställare en ökad förståelse och kunskap över hur olika material fungerar och hur du utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan tänka i val av material.

Under kursen går vi igenom cirkularitet, livslängd, kompatibilitet med andra material, kritiska fukttillstånd, byggfukt och klimatpåverkan.

Kursinnehåll

 • Byggmaterialens betydelse för hållbart byggande
  Här lyfts frågeställningar över hur materialval påverkar klimatet, behov av underhåll, beständighet och funktion.

 • Mur och putsmaterial
  Så ser klimatpåverkan ut från olika fasadmaterial, en LCA-studie.

 • Betong
  Vilka alternativ finns till mer klimatvänlig betong och fungerar den på samma sätt som en traditionell?

 • Trä och skivmaterial
  Vad behöver man tänka på vid träbyggnationer och val av skivmaterial?

 • Stål och polymera material
  Vad behöver man tänka på vid stålbyggnationer och användande av polymera material?

 • Isolering och framtida material
  Beskrivning av olika typer av isoleringsmaterial och dess egenskaper. Introduktion till nya eller lite ovanliga material som redan finns eller är under utveckling så som kompositer, alternativa isoleringsmaterial och ytbeläggningar.

 • Att tänka på vid upphandling för att säkerställa rätt funktion

Genomförande och kostnad

Kursen genomförs digitalt och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursavgiften är 5 000 kr för Byggherrarnas medlemmar och 6 000 kr exkl moms för övriga.

Föreläsare

Kursen genomförs med kursledare från Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE), samt föreläsare med stor kunskap inom sina respektive ämnesområden.

>> Se aktuellt kursutbud

För att inte missa någon kurs - Prenumerera gärna på våra utskick och följ oss på LinkedIn.


Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är den tredje modulen av fem i vår utbildningssatsning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE). Läs mer om utbildningen


Kontaktperson Åse Haglund
Publicerad
Senast uppdaterad