Syfte

Ge förståelse och ökad kunskap om hur du som byggherre kan jobba med hållbarhet i samband med val av material. Cirkularitet, livslängd, kompatibilitet med andra material, kritiska fukttillstånd, byggfukt och klimatpåverkan är egenskaper som hanteras.

Kursinnehåll

 • Inledning - Byggmaterialens betydelse för hållbart byggande
  Här lyfts frågeställningar över hur materialval påverkar klimatet, behov av underhåll, beständighet och funktion.

 • Betong
  Vilka alternativ finns till mer klimatvänlig betong och fungerar den på samma sätt som en traditionell?

 • Trä och skivmaterial
  Vad behöver man tänka på vid träbyggnationer och val av skivmaterial?

 • Stål och Polymera material
  Vad behöver man tänka på vid stålbyggnationer och användande av polymera material?

 • Isolering och framtida material
  Beskrivning av olika typer av isoleringsmaterial och dess egenskaper. Introduktion till nya eller lite ovanliga material som redan finns eller är under utveckling så som kompositer, alternativa isoleringsmaterial och ytbeläggningar.

 • Att tänka på vid upphandling för att säkerställa rätt funktion

 • Goda exempel

Genomförande

Kursen genomförs som nätbaserad kurs via Zoom och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursledare

Föreläsare från Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt, RISE.

För nästa kurstillfälle - håll utkik i vår kalender, följ oss på LinkedIn.


Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är den tredje modulen av fem planerade kurser i vår utbildning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med RISE. Läs mer om utbildningen


Publicerad
Senast uppdaterad