Den ökade digitaliseringen av byggprocess och förvaltning skapar stora och nya möjligheter att förbättra byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv. Utvecklingen går fort och det krävs kunskap för att inse hur tekniken kan hjälpa till i projekten och vilka svårigheter som kan uppstå.

I kursen kommer du att få en ökad insikt i hur man kan använda befintliga tekniker och digitala verktyg, men även en inblick i vad som är på gång i framtiden.

Kursinnehåll

 • Digitalisering och hållbarhet
  Hur kan digitalisering hjälpa oss i arbetet med hållbarhetsfrågorna? Vi tittar på möjligheter men lyfter även olika risker och problem som kan uppstå. Introduktion till BIM och andra digitala verktyg med fokus på hållbarhetsfrågorna.

 • Omvärldsspaning
  Forskning och utveckling kring digitalisering går fort. Vi går igenom vad som finns framme och är tillgängligt redan idag, vad som är på gång och framtida visioner.

 • BEAst - Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
  En arbetsmetod som förenklar arbetet med att fånga och säkra miljödata genom hela byggprocessen, samt ger dig kontroll över materialflöden och projektkostnader.

 • Real Time Real Estate - IT-stöd för fastighetsägare
  Exempel från verkligheten med att tillämpa digitalisering för att effektivisera förvaltningen av lokaler.

 • Sensorer och mätning
  Att mäta är att veta, men för att dra rätt slutsatser är det viktigt att veta vad vi mäter. Här går vi igenom grundläggande kunskaper och förutsättningar för mätning och användning av sensorer för mätning i en byggnad.

 • Artificiell intelligens (AI) och stora datamängder
  Med fler sensorer och införandet av IoT (Internet of things) ökar datainsamlingen, vilket kan ge stora datamängder som ska hanteras och analyseras. Vi går igenom hur AI kan användas för att hantera data och resultat samt dess begränsningar.

Genomförande och kostnad

Kursen genomförs digitalt och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursavgiften är 5 000 kr för Byggherrarnas medlemmar och 6 000 kr exkl moms för övriga.

Föreläsare

Kursen genomförs med kursledare från Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE), samt föreläsare med stor kunskap inom sina respektive ämnesområden.

>> Se aktuellt kursutbud

För att inte missa någon kurs - Prenumerera gärna på våra utskick och följ oss på LinkedIn.


Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är den fjärde modulen av fem i vår utbildningssatsning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE). > Läs mer om utbildningen


Kontaktperson Åse Haglund
Publicerad
Senast uppdaterad