Kursen kommer att ge dig information om olika genomförandeformer och hur de påverkar möjligheten till styrning och måluppfyllelse.

Kursinnehåll

  • Introduktion och allmänt kring hållbart byggande och byggherrens styrning
  • Gemensam process för hela byggprocessen/värdekedjan
  • Ledarskap för miljö och kvalitet – inklusive ansvarsfördelning
  • Beteendets, engagemangets och motivationens påverkan på kvalitet och hållbarhet
  • Kompetens och kompetenssäkring
  • Affärs- och upphandlingsmodeller och dess påverkan på styrning o måluppfyllelse

Genomförande och kostnad

Kursen genomförs digitalt via Zoom och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursavgiften (inkl kursmaterial) är 4 500 kr för Byggherrarnas medlemmar och 5 500 kr exkl moms för övriga.

Föreläsare

Kursen genomförs med kursledare från Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE), samt föreläsare med stor kunskap inom sina respektive ämnesområden.

>> Se aktuellt kursutbud

För att inte missa någon kurs - Prenumerera gärna på våra utskick och följ oss på LinkedIn.


Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är den femte modulen (av fem) i vår utbildningssatsning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE). Läs mer om utbildningen


Publicerad
Senast uppdaterad