Hållbarhetsfrågan och klimatutmaningen är några av de viktigaste utmaningarna samhällsbyggnadssektorn står inför. Som beställare och byggherrar har vi ett stort ansvar för att driva på utvecklingen inom vår sektor. I kursen kommer du att lära dig mer om olika genomförandeformer kring hållbarhet och hur de påverkar möjligheten till styrning och måluppfyllelse.

Kursinnehåll

 • Introduktion och allmänt kring hållbart byggande och byggherrens styrning
  - Nuläge och omvärldsbevakning, vad är nytt och aktuellt just nu, exempelvis FNs hållbarhetsmål, Sveriges mål, klimatfrågan i byggbranschen så som cirkularitet och återbruk. Lagstiftning - miljö och klimat, taxonomin.
  - Byggherrens styrning och möjlighet att påverka processen - vad är vinningen för byggherrarna om man lyckas fånga hållbarhet genom hela processen?

 • Gemensam byggprocess för ökad hållbarhet
  - Strategier för minskad miljö- och klimatpåverkan genom hela byggprocessen.
  - Hur bör vi arbeta med hållbarhet och när ska man ta olika beslut i de olika byggskedena?
  - Ansvar genom byggprocessen - vilka uppgifter behöver utföras och av vem?

 • Ledarskap, innovation och kompetens för ett bra hållbarhetsarbete
  - Hur kan innovation stödja byggherrens hållbarhetsarbete?
  - Vilken typ av kompetens, ledarskap, styrning och kultur behövs för att lyckas?

 • Framgångsfaktorer – vad driver ett lyckat hållbarhetsarbete i ett byggprojekt?
  Genom att titta på genomförda projekt med hållbarhetsinriktning, ges goda exempel på lyckade strategier.

 • Kravställning i upphandling - dess påverkan på styrning och måluppfyllelse.
  - Vad är framgångsfaktorer för att ställa rätt hållbarhetskrav?
  - Hur ser upphandlingsmyndighetens stöd ut?

Genomförande och kostnad

Kursen genomförs digitalt och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursavgiften är 5 000 kr för Byggherrarnas medlemmar och 6 000 kr exkl moms för övriga.

Föreläsare

Kursen genomförs med kursledare från Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE), samt föreläsare med stor kunskap inom sina respektive ämnesområden.

>> Se aktuellt kursutbud

För att inte missa någon kurs - Prenumerera gärna på våra utskick och följ oss på LinkedIn.


Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är den femte modulen (av fem) i vår utbildningssatsning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE). Läs mer om utbildningen


Kontaktperson Åse Haglund
Publicerad
Senast uppdaterad