Byggherrerollen - Byggande handlar inte om byggande

"Byggherrerollen - Byggande handlar inte om byggande"

Boken lanserades 2012 under Byggherrarnas årsstämma och är en lärobok som skrivits för att bidra till utvecklingen av byggherrens kompetens, samt till ökad kunskap om vad som ingår i byggherrens arbetsroll och ansvarsområde.

Bokens innehåll är i huvudsak strukturerat med hänsyn till byggprocessens förlopp och olika skeden. Boken innehåller redovisningar utifrån teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap kombinerad med olika exempel som illustrerar de förhållanden som beskrivs.

MER INFO & BESTÄLLNING


Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning.

”Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning”

Vi vill gärna tipsa om den nya utgåvan av ”Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning”. En bok som tagits fram med stöd av Byggherrarna och Sveriges Arkitekter. Vi kan varmt rekommendera boken för de som arbetar med projektens tidiga skeden.

Byggherrens förmåga att hantera de tidiga strategiska skedena i byggprocessen är av avgörande betydelse för ett hållbart samhällsbyggande. När vi nu åter bygger på historiskt höga nivåer är boken högaktuell. Boken ger en djupare förståelse för väsentliga aspekter i projektens tidiga skeden. Syftet är också att bidra med enkla och praktiska råd som är användbara för att fånga upp, definiera, formulera, värdera och kommunicera framtida behov som påverkar den byggda miljön.

Bokens författare är Nina Ryd, arkitekt och biträdande professor vid Chalmers tekniska högskola. Nina har mångårig praktisk såväl som forsknings- och undervisningserfarenhet om lokalplanering, programarbete och om byggherrerollen.

Boken kan beställas hos Svensk Byggtjänst

Boken används även i Chalmers utbildning om Tidiga Skeden i byggprocessen som genomförs i samarbete med Byggherrarna.
Läs mer om utbildningen Tidiga skeden i byggprocessen


Construction Management - Strategi och kontraktsutformning för framgångsrika CM-projekt.

”Construction Management – Strategi och kontraktsutformning för framgångsrika CM-projekt”

Construction Management har på senare tid fått en ökad uppmärksamhet och popularitet, inte minst eftersom det finns en uppfattning att konkurrensen är för låg bland det fåtal stora entreprenörer som står för en stor andel av branschens totala omsättning.

Byggherrarnas "husadvokat" Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend, har tillsammans med bolagsjuristen Richard Henriksson författat en ny bok som belyser CM-konceptet och hur det fungerar i praktiken. Boken ger läsaren en övergripande beskrivning av vad genomförandeformen Construction Management (CM) innebär och hur den fungerar i praktiken, styrkor och möjligheter respektive svagheter och risker.

AB 04, ABT 06 och ABK 09 ingår som bilagor i boken.

Boken kan beställas hos Svensk Byggtjänst


"Tillsammans för en bättre slutprodukt"

En bok om samverkan/partnering i bygg- och anläggningsbranschen

Boken "Tillsammans för en bättre slutprodukt" togs fram under hösten 2017 för att användas som kurslitteratur i de partneringkurser som Prolog och Byggherrarna genomför tillsammans. Boken är också en introduktion i ämnet partnering för den som vill förstå för- och nackdelar samt när partnering och samverkan är optimalt att använda.

Boken innehåller följande:

  • Vad är partnering?
  • Partnering eller inte?
  • Resultat och nyttor med partnering
  • Partneringprocessen
  • Framtiden för partnering

Boken är skriven av några av branschens mest erfarna partneringledare:
Petra Offrell, Tobias Nordlund och Alexandra Dahlberg på Prolog. (63 sidor)

Boken beställs genom Sofia Asp Lidberg på Byggherrarnas kansli. Ange en leveransadress samt en faktureringsadress.

Kostnad 220 kr exkl moms (frakt tillkommer)


Vill du börja prenumerera på mejlbrev?

Välj prenumeration här


Senast uppdaterad