Att arbeta i samverkan inom samhällsbyggandet blir allt vanligare och viktigare. Med partnering väljer du att strukturerat och planerat samverka i ditt projekt. Istället för att byggherrar och entreprenörer är motparter, blir ni medarbetare i samma projektorganisation.

Samverkan, utökad sam­verkan, förtroendeentreprenad eller kundsamverkan är bara olika namn på ett strukturerat sätt att arbeta i samverkan så låt oss kalla det partnering. Oavsett vad du väljer att kalla formen är syftet med ett partneringprojekt att tillsammans åstadkomma ett bättre resultat än var för sig.

> Läs mer om vad samverkan och partnering är


Information om kurserna

Vill du veta mer om hur projekt kan bedrivas med partnering och samverkan och hur du genom en rad strategiska beslut kan påverka just ditt projekt och skapa rätt förutsättningar för att nå dina mål?

Partnering eller framförallt sättet att tänka, dvs systematisera och strukturera samverkan, är ett kraftfullt verktyg i din verktygslåda. AB, ABT och ABK är fantastiska verktyg, noga utarbetade med sund fördelning av risker och en gemensam plattform för parter i branschen att ta avstamp från. Tillsammans med partnering ökar du dina chanser att få ett lyckat projekt och en god arbetsmiljö.

Byggherrarna erbjuder tillsammans med Prolog utbildningar i partnering och samverkan på tre nivåer. För att bli diplomerad partneringledare behöver du genomföra samtliga steg. Du kan också välja att endast gå Grundkursen.

Klicka för större bild.

Målgrupp

Kurserna riktar sig till beställare, entreprenörer, projektörer, leverantörer, projektledningskonsulter och blivande partneringledare.

Läs mer om de olika kurserna och se aktuellt kursutbud: