Prolog fortsätter nu att genomföra grund- och fortsättningskurserna, samt kurs för att bli diplomerad samverkans-/partneringledare, i egen regi.

Kurserna riktar sig till dig som arbetar inom samhällsbyggandet och vill lära dig mer om hur man genom samverkan kan få ut mätbara effekter inom sin organisation och i sina projekt. I kurserna får du konkreta tips och metoder för hur du, tillsammans med andra i ett byggprojekt, på ett effektivt sätt uppnår gemensamma mål med gemensamma resurser. Genom samverkan kan man skapa en mer hållbar bransch där nycklar som tillit, samsyn, gemensamma mål och kommunikation blir mer än något som sätts på väggen och pratas om när det ska ”samverkas”.

Med samverkansformen väljer du att strukturerat och planerat samverka i ditt projekt. Istället för att byggherrar och entreprenörer är motparter, blir ni medarbetare i samma projektorganisation.

Vanliga misstag är att projekten saknar tydlig handlingsplan för hur deltagarna aktivt ska uppnå de projektmål som satts upp eller att projektmålen är vaga och svåra att följa upp.

Det är lätt att skriva samverkansdeklarationer och att man möts i workshops i projekten utan mål och mening. Samverkan är metoden för att alla tillsammans resultatorienterat ska styra mot det gemensamma målet.

Genom samverkan lär du dig agera för att tillsammans med andra bryta invanda mönster och skapa mer värde på kortare tid i ett byggprojekt.
Jakob Molin, Prolog

Kurserna har utvecklats av Byggherrarna och Prolog med inspiration från våra 10 års uppskattade kurser, med nya inspel från lean-tänkande och internationell forskning.

Kurserna leds av Elisabet Rudenholm och Jakob Molin från Prolog.

Elisabet Rudenholm, Prolog

Elisabet och Jakob har stor erfarenhet av att arbeta med team och individer i komplexa projektmiljöer. Tillsammans har de många års erfarenhet av olika roller i byggandet och har utvecklat flera organisationers samverkansprocesser med uppskattade resultat. ​

Kursupplägg

Kurserna är uppdelade i tre steg: Grundkurs, Fortsättningskurs och kurs för att bli Diplomerad partneringledare. Genom att genomföra samtliga steg blir du Diplomerad partneringledare och får med dig en diger verktygslåda i din viktiga roll som samverkans-/partneringledare.

För dig som vill ha en ökad förståelse och kunskap om samverkan går det bra att bara genomföra Grundkursen eller Grundkursen + Fortsättningskursen.

Klicka för större bild.

Målgrupp

Kurserna erbjuder, utöver en fördjupad förståelse och kunskap om hur samverkan skapar mer värde i projekten, även ett erfarenhetsutbyte som är svårslaget! Kurserna riktar sig till dig som är byggherre, beställare, entreprenör, projektör, leverantör, projektledningskonsult och blivande samverkansledare.

Denna mix av erfarenheter och bakgrund ger en stimulerande och inspirerande lärandemiljö.


Anmälan och kontakt

Prolog_logga
Kurserna genomförs i Prologs regi.

För anmälan eller övriga frågor gällande kurserna - vänligen kontakta Malin Brånemo på Prolog.

E-post: malin.branemo@prolog.se
Tel: 010-709 99 18

> Se aktuellt kursutbud


För mer information - läs mer om respektive kurs nedan: