Diplomerad partneringledare.
Klicka för större bild.

Den här kursen riktar sig till dig som vill arbeta som partneringledare. Kursen ger en djupare förståelse för partneringledarens roll och uppgifter i partneringprojekt.

Kursen består av två delar och mellan de två kurstillfällena ska en hemuppgift utföras. Uppgiften består i att förklara upplägg på ett partneringuppdrag samt reflektera över utfall.

Samverkan och partnering, diplomerad partneringledare.

Efter genomförd kurs blir du diplomerad partneringledare och har då med dig konkreta verktyg, handfasta tips, checklistor och ett värdefullt kontaktnät för att du ska kunna börja arbeta som partneringledare.

Diplomering sker efter genomfört deltagande i kursen Diplomerad partneringledare (Del 1 och 2) samt godkänd hemuppgift.

Kursinnehåll

  • Verktyg för lyckad partneringledning
  • Partneringledarrollen
  • Mjuka perspektiv på samverkansledning
  • Förvaltning av samverkan

Hela kursens omfattning är 2 dagar + 1 effektdag.

Förkunskaper

Du ska ha genomfört Grund- samt Fortsättningskursen i samverkan och partnering.

> Se aktuellt kursutbud


Intresseanmälan Diplomerad partneringledare

Har du gått Grund- och Fortsättningskursen i samverkan och partnering och är intresserad av att gå en kurs i partneringledning? Skicka då en intresseanmälan till Elisabet Rudenholm på Prolog, elisabet.rudenholm@prolog.se.

Kursen genomförs vid minst 10 anmälda. Efter avklarad kurs blir du Diplomerad partneringledare och besitter alla de verktyg du behöver för att tryggt och självständigt kunna leda ett framgångsrikt partneringprojekt.

> Läs mer om våra färdigutbildade partneringledare här


Publicerad
Senast uppdaterad