Under byggprocessens tidiga skeden finns ett antal utmaningar som bland annat består i att kunna prioritera utifrån hållbara affärsmål, hantera risker, samt leda förändringsarbete och kreativa processer. Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikter i hur man kan initiera och leda kreativa processer i tidiga skeden, för att skapa hållbara boende- och samhällsmiljöer.

Lärandemål

Deltagarna ska efter avslutad utbildning kunna:

  • Planera och vidareutveckla ditt ledarskap baserat på en djupare förståelse av de specifika förutsättningarna för tidiga skeden.
  • Känna till konsekvenserna av olika förhållningssätt, kravnivåer, förväntningar och organisationsmodeller.
  • Använda etablerade verktyg för att strukturera kreativt arbete och processer.
  • Hantera målkonflikter och leda tvärfunktionella team för att initiera projekt i tidiga skeden.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till beställare och byggherrar, men även till konsulter, arkitekter och projektledare involverade i tidiga skeden.

Utbildningen genomförs av Chalmers Professional Education och är framtagen i samarbete med Byggherrarna. Medlemmar i Byggherrarna deltar i utbildningen till ett rabatterat pris.

Datum

Utbildningen är under omarbetning och vi återkommer när vi har mer information.

Vid frågor kontakta Saga Hellberg på Byggherrarna.

Publicerad
Senast uppdaterad