Energilyftet - kunskap i lågenergibyggande
Energilyftet är en webbaserad utbildning framtagen av Energimyndigheten i samarbete med Byggherrarna, Boverket, SKL och Fastighetsägarna med flera.
Läs mer

Byggherre MasterClass Diploma – ledarskap, byggherrerollen
Byggherren har en nyckelroll för utveckling av samhällsbyggandet. Programmet Byggherre MasterClass Diploma utvecklar byggherrerollen genom att deltagarnas kompetens som byggherre utvecklas och fördjupas.
Läs mer

Samverkan och partnering
Vi erbjuder både grund- och fortsättningsutbildningar inom samverkan och partnering. Dessutom arrangerar vi nätverksträffar för de deltagare som visat stort intresse och engagemang för partneringfrågan.
Läs mer

Tidiga skeden i byggprocessen
Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och insikter om hur man kan initiera och leda kreativa processer i samverkan i tidiga skeden för att skapa hållbara och sunda boende-, brukar- och samhällsmiljöer. Utbildningen genomförs av Chalmers Professional Education och är framtagen i samarbete med Byggherrarna.
Läs mer

Utbildningsföretaget BFAB
Byggherrarnas egen sida hos BFAB med kurser och program särskilt lämpande för byggherrerollen, framtaget tillsammans med Byggherrarna.
Läs mer

Utbildningsföretaget EGA
I samarbete med kursföretaget EGA erbjuder vi rabatter till medlemmarna på kursutbudet som finns över hela landet.
Läs mer

Publicerad
Senast uppdaterad