Byggherre MasterClass Diploma – ledarskap, byggherrerollen
Byggherren har en nyckelroll för utveckling av samhällsbyggandet. Programmet Byggherre MasterClass Diploma utvecklar byggherrerollen genom att deltagarnas kompetens som byggherre utvecklas och fördjupas.
Läs mer

Energilyftet - kunskap i lågenergibyggande
Energilyftet är en webbaserad utbildning framtagen av Energimyndigheten i samarbete med Byggherrarna, Boverket, SKL och Fastighetsägarna med flera.
Läs mer

Juridik
Vi erbjuder internkurser för våra medlemmar inom området juridik. Kurserna genomförs av vår ”husadvokat” Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB.
Läs mer

Ledningssystem för samverkan - introduktionskurs
Vi erbjuder en introduktionskurs i "Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan". Kursen kommer att ge förståelse för hur ”ISO 44001 – Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan” stärker organisationers förmåga till samverkan såväl internt som med externa partners.
Läs mer

Samverkan och partnering
Vi erbjuder både grund- och fortsättningsutbildningar inom samverkan och partnering. Dessutom arrangerar vi nätverksträffar för de deltagare som visat stort intresse och engagemang för partneringfrågan.
Läs mer

Tidiga skeden i byggprocessen
Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och insikter om hur man kan initiera och leda kreativa processer i samverkan i tidiga skeden för att skapa hållbara och sunda boende-, brukar- och samhällsmiljöer. Utbildningen genomförs av Chalmers Professional Education och är framtagen i samarbete med Byggherrarna.
Läs mer

Håll Nollan: Kurs "Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö"
Kursen är framtagen av Håll Nollan i samarbete med Byggherrarna och syftar till att ge dig som deltagare ett ramverk för vad arbetet och ansvaret som byggherre innebär. Till stor del handlar det om att förebygga - innan vi börjar bygga. Genom delaktighet och engagemang kan du som byggherre fortsätta skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö genom hela projektprocessen.
Se kurstillfällen i vår kalender

Utbildningsföretaget BFAB
Byggherrarnas egen sida hos BFAB med kurser och program särskilt lämpande för byggherrerollen, framtaget tillsammans med Byggherrarna.
Läs mer

Utbildningsföretaget EGA
I samarbete med kursföretaget EGA erbjuder vi rabatter till medlemmarna på kursutbudet som finns över hela landet.
Läs mer

Publicerad
Senast uppdaterad