Om ditt företag/organisation är medlem i Byggherrarna erhåller du rabatt på kursavgiften. Gäller samtliga kurser i utbudet.

Läs mer om de olika kurserna och programmen:


Beställarkompetens Hållbarhet - Utbildning om fem fristående moduler
Tillsammans med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE) erbjuder vi en utbildning om fem fristående moduler, som ger dig som byggherre/beställare ökade kunskaper och verktyg för att kunna styra och leda din organisation in i framtidens hållbara byggande. Utbildningen är indelad i fem moduler, vilka alla knyter an till byggherrens arbete med hållbart byggande.

Läs mer om utbildningen
Se aktuellt kursutbud


Byggherre MasterClass - Programmet för dig som vill utvecklas i din byggherreroll

Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande ur alla aspekter. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att kraven och förväntningarna från brukare, ägare och samhället uppfylls och har en central roll i samverkan mellan olika aktörer. För dig som vill utvecklas i din byggherreroll erbjuder vi programmet Byggherre MasterClass. Programmets syfte är att, ur ett helhetsperspektiv, ge en djupare kunskap om byggherrens förutsättningar och utmaningar om hur samhällsbyggandet behöver utvecklas och utformas för framtiden.

Läs mer och ansök till programmet


Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, ISO 44001
Är du intresserad av att veta mer om hur ledningssystem ISO 44001 kan utveckla er verksamhet?
Vi erbjuder, i samarbete med MOD Management, företagsinternt stöd i form av introduktionskurs och/eller workshops för samverkan enligt ISO 44001 - Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan.

Läs mer


Samverkan och partnering
Vill du veta mer om hur projekt kan bedrivas med samverkan och partnering och hur du genom en rad strategiska beslut kan påverka just ditt projekt och skapa rätt förutsättningar för att nå dina mål? Vår samarbetspartner Prolog erbjuder kurser i samverkan och partnering på tre nivåer: Grundkurs, Fortsättningskurs och kurs för att bli Diplomerad partneringledare.

Läs mer på Prologs webbplats


PQi Grundkurs – Att mäta projektkvalitet
PQi Grundkurs – Att mäta projektkvalitet är för dig som vill driva bättre byggprojekt och utvecklas i din projektledarroll. Med hjälp av PQi (Project Quality Index) kan du ta med dig erfarenheterna från tidigare byggprojekt in i nästa. Dessutom kan du fånga upp avvikelser tidigt och undvika kostsamma misstag.

Läs mer


Håll Nollan: Kurs "Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö"
Kursen är framtagen av Håll Nollan i samarbete med Byggherrarna och syftar till att ge dig som deltagare ett ramverk för vad arbetet och ansvaret som byggherre innebär. Till stor del handlar det om att förebygga - innan vi börjar bygga. Genom delaktighet och engagemang kan du som byggherre fortsätta skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö genom hela projektprocessen.

Se kurstillfällen i vår kalender


Juridik
Vi erbjuder internkurser för våra medlemmar inom området juridik. Kurserna genomförs av vår ”husadvokat” Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB.

Läs mer


Energilyftet - kunskap i lågenergibyggande
Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag och det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning i flera steg som syftar till att främja byggande och renovering till lågenergibyggnader och där man går igenom hur energifrågan kan lyftas in i byggprocessen samt vilka roller och ansvar olika aktörer har. Utbildningen är framtagen av Energimyndigheten i samarbete med bland annat Byggherrarna och målgruppen är beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, tekniska förvaltare och driftpersonal.

Läs mer


Utbildningsföretaget BFAB
Byggherrarnas medlemmar erhåller rabatt på ett urval av BFABs kurser och program som är riktade till byggherrerollen och speciellt framtagna i samarbete med Byggherrarna.

Läs mer om Byggherrarnas kompetensutveckling hos BFAB


Utbildningsföretaget EGA
Byggherrarnas medlemmar erhåller rabatt på EGAs öppna kursutbud, som erbjuds över hela landet.

Läs mer om EGAs kursutbud


Kontaktperson Åse Haglund
Publicerad
Senast uppdaterad