Om ditt företag/organisation är medlem i Byggherrarna erhåller du rabatt på kursavgiften. Gäller samtliga kurser i utbudet.

Läs mer om de olika kurserna och programmen:


Beställarkompetens Hållbarhet
Tillsammans med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE) erbjuder vi en utbildning om fem moduler, som ger dig som byggherre/beställare ökade kunskaper och verktyg för att kunna styra och leda din organisation in i framtidens hållbara byggande. Utbildningen är indelad i fem moduler, vilka alla knyter an till byggherrens arbete med hållbart byggande. Modulerna kan genomföras som fristående kurser eller kan du välja att genomföra samtliga moduler och har då möjlighet att diplomera dig som "Hållbar byggherre". Vi genomför även modulerna företagsinternt och företagsanpassat om så önskas.
> Läs mer om utbildningen
> Se aktuellt kursutbud


Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, ISO 44001 - introduktionskurs
Introduktionskursen ger dig förståelse för hur du kan stärka din organisations förmåga till samverkan, såväl internt som med externa partners. Den ger dig ökad kunskap om innehållet i ISO 44001-standarden och underlag för att bedöma standardens värde för bättre samverkansrelationer utifrån övergripande lednings- och stödsystem, samt verkställande och genomförande av enskilda samverkansrelationer.
> Läs mer om kursen
> Se aktuellt kursutbud


Byggherre MasterClass - nytt reviderat och uppdaterat program!
Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att kraven från kunder, ägare och samhället uppfylls. Programmet vänder sig till den som vill fördjupa sin roll som byggherre, få nya perspektiv på sig själv och sin organisation, inspiration, stöd, struktur till strategisk planering, idéer och motiv för innovation och förändring och ett utökat professionellt nätverk. Utbildningen hålls i samarbete med KTH Executive School.
> Läs mer och ansök till programmet


Samverkan och partnering
Vill du veta mer om hur projekt kan bedrivas med samverkan och partnering och hur du genom en rad strategiska beslut kan påverka just ditt projekt och skapa rätt förutsättningar för att nå dina mål? Vi erbjuder, tillsammans med Prolog, kurser i samverkan och partnering på tre nivåer: Grundkurs, Fortsättningskurs och kurs för att bli Diplomerad partneringledare.
> Läs mer om de olika kurserna
> Se aktuellt kursubud


PQi Grundkurs – Att mäta projektkvalitet
PQi Grundkurs – Att mäta projektkvalitet är för dig som vill driva bättre byggprojekt och utvecklas i din projektledarroll. Med hjälp av PQi (Project Quality Index) kan du ta med dig erfarenheterna från tidigare byggprojekt in i nästa. Dessutom kan du fånga upp avvikelser tidigt och undvika kostsamma misstag.
> Läs mer


Håll Nollan: Kurs "Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö"
Kursen är framtagen av Håll Nollan i samarbete med Byggherrarna och syftar till att ge dig som deltagare ett ramverk för vad arbetet och ansvaret som byggherre innebär. Till stor del handlar det om att förebygga - innan vi börjar bygga. Genom delaktighet och engagemang kan du som byggherre fortsätta skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö genom hela projektprocessen.
> Se kurstillfällen i vår kalender


Juridik
Vi erbjuder internkurser för våra medlemmar inom området juridik. Kurserna genomförs av vår ”husadvokat” Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB.
> Läs mer


Energilyftet - kunskap i lågenergibyggande
Energilyftet är en webbaserad utbildning framtagen av Energimyndigheten i samarbete med Byggherrarna, Boverket, SKR och Fastighetsägarna med flera.
> Läs mer


Tidiga skeden i byggprocessen
Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och insikter om hur man kan initiera och leda kreativa processer i samverkan i tidiga skeden för att skapa hållbara och sunda boende-, brukar- och samhällsmiljöer. Utbildningen genomförs av Chalmers Professional Education och är framtagen i samarbete med Byggherrarna.
> Läs mer


Utbildningsföretaget BFAB
Byggherrarnas medlemmar erhåller rabatt på ett urval av BFABs kurser och program som är riktade till byggherrerollen och speciellt framtagna i samarbete med Byggherrarna.
> Läs mer om Byggherrarnas kompetensutveckling hos BFAB


Utbildningsföretaget EGA
Byggherrarnas medlemmar erhåller rabatt på EGAs öppna kursutbud, som erbjuds över hela landet.
> Läs mer om EGAs kursutbud


Publicerad
Senast uppdaterad