Mars 2021 lanserade vi vår nya bok om Bättre samverkan i samhällsbyggandet med ISO 44001. Boken hänvisar till fördelar av att arbeta med standarden SS-ISO 44001:2017 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan och författarna sammanfattar kapitlens intentioner med egna ord och ger konkreta exempel från byggbranschen för att underlätta förståelsen för värdet av standarden.

Målet med boken är att vara igenkännande, konkret och enkel att ta till sig, så att steget blir kort för den som vill implementera valda eller alla delar i standarden för att bli bättre på samverkan. Boken innehåller 50 sidor.

Den vänder sig till dig som arbetar i samhällsbyggnadssektorn och byggbranschen och redan tycker att det här med att arbeta tillsammans är rätt så bra men inser hur svårt det är att få till rätt förutsättningar.

Bokens författare är

John Thorsson

Initiativtagare och ordförande (2015-2020) för den svenska kommittén i Svenska institutet för standarder, TK 593 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, som deltagit i det internationella arbetet med att utveckla ISO 44001 och tillhörande standarder. Är till vardags affärschef på NCC, även prisbelönt samverkansledare och tidigare konsult inom grupp- och ledarutveckling.

Jörgen Senyk

Senior projektledare och konsult på WSP, samverkansledare och nominerad för Årets Bygge 2019 med Lunds tingsrätt, f.d. delegat i SIS/TK-593, tidigare platschef och projektchef under 10 år som entreprenör.


Boken beställs genom Sofia Asp Lidberg på Byggherrarnas kansli. Ange leverans- samt faktureringsadress.

Kostnad 220 kr exkl moms (frakt tillkommer).


Själva Standarden finns att köpa hos Svenska Institutet för Standarder (SIS) som SS-ISO 44001:2017 - Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk.

Vill du få ytterligare ökad kunskap om standardens innehåll, nytta och värde?
Läs mer om introduktionskursen i ”Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, ISO 44001”. Till utbildningssidan


Se YouTube-klippen med "John & Jörgen förtydligar och svarar" där författarna svarar på läsarnas frågor om boken

I nedanstående klipp ges svar på följande frågor:
1) Vem är högsta ansvarig chef (SER) i mindre organisationer?
2) Rätt människor vs. rätt människor med bra förutsättningar?


I följande klipp förtydligas Högsta Ansvarig Chef (SER)-funktionens betydelse för projektet.


I följande klipp förtydligas vikten av att alla partners gör de första fyra stegen i 8-stegsmodellen för att få samklang i relationen.


Publicerad
Senast uppdaterad