Checklistan är ett stöd för byggherrens projektledare som vill genomföra ett byggprojekt i partnering. Denna checklista gör inte anspråk på att vara uttömmande eller allenarådande utan ett uttryck för vad Byggherrarna anser bör ingå i ett partneringprojekt.

Checklista för partnering hittar du under Avtal och Juridik / Samverkan & Partnering.

Publicerad
Senast uppdaterad