Vi är en mötesplats för professionella byggherrar och har i dag cirka 110 medlemsföretag/organisationer inom offentlig och privat verksamhet.

I föreningens arbete ingår att belysa och stärka byggherrefrågor genom hela byggherreprocessen från idé till färdigställande, med hänsyn tagen även till förvaltningsskede och rivning.

Föreningen vill verka för att aktörer inom samhällsbyggnadssektorn får ökad insikt i att de bidrar till att skapa samhälleliga värden.