Kunskap och Kompetens

Ett av Föreningen Byggherrarnas viktigaste fokusområden är att erbjuda byggherreanpassad kompetensutveckling till våra medlemmar. Vi har ambitionen att se till att det finns kurser och utbildningar inom de relevanta områden som byggherrerollen omspänner. Vi har också valt att inte göra och genomföra utbildningarna själva, utan i stället valt att samarbeta med de företag som är mest lämpliga utbildningsanordnare inom respektive område.

Vi föreslår att våra medlemmar använder utbudet som en del av kompetens- och karriärutvecklingen för sina medarbetare. Att kunna erbjuda en kompetens- och karriärutveckling idag är ett starkt konkurrensmedel i kampen om motiverad arbetskraft.

Vi är mycket intresserade av att få veta om du saknar någon kurs/utbildning på marknaden som berör byggherrerollen och du är välkommen att höra av dig till Åse Haglund för tips och önskemål.

Ta del av vårt samlade kursutbud
Se aktuella kurser i vår kalender