Program 2024/2025

Modul 1: 26 – 28 nov 2024 Modul 2: 14 – 16 jan 2025 Modul 3: 4 – 6 mars 2025 Modul 4: 1 - 3 april 2025

Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande ur alla aspekter. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att kraven och förväntningarna från brukare, ägare och samhället uppfylls och har en central roll i samverkan mellan olika aktörer.

I projektens tidiga skeden skapar byggherren utifrån intressentkraven förutsättningar för byggprocessen, den långsiktiga förvaltningen och användningen av byggnadsverket. Vilka värden vill man skapa och för vem och hur säkerställer man att resultat blir ett funktionellt, hållbart och väl gestaltat byggnadsverk - uppfört på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad.

Branschen står för stora utmaningar just nu, vilket också ställer större krav på den komplexa rollen som byggherre. Men utmaningar kan också öppna upp för möjligheter till nytänkande, utveckling och innovation. Att öka sin kunskap och kompetens är nödvändigt för att kunna agera i rollen som proaktiv, professionell och ansvarstagande byggherre.

För dig som vill utvecklas i din byggherreroll erbjuder vi programmet Byggherre MasterClass. Programmets syfte är att, ur ett helhetsperspektiv, ge en djupare kunskap om byggherrens förutsättningar och utmaningar om hur samhällsbyggandet behöver utvecklas och utformas för framtiden. Vad kommer att krävas av byggherren för att skapa byggnader och infrastruktur som är hållbara, funktionella och anpassade efter behoven hos både dagens och morgondagens användare. Utbildningen stärker dig i rollen som byggherre och kommer att ge dig de färdigheter du behöver för att känna dig trygg i rollen och förbereda dig för att ta nästa steg i din och företagets utveckling.

I Byggherre MasterClass ger vi dig metoder, modeller och verktyg för att proaktivt möta branschens gemensamma utmaningar.

Programmet vänder sig till dig som vill få:

  • fördjupning över rollen som byggherre
  • nya perspektiv på dig själv och din organisation
  • inspiration, stöd, struktur och tid till strategisk planering
  • motiv för innovation och förändring
  • ett utökat professionellt nätverk

Se programinnehåll här

Målgrupp

Byggherre MasterClass riktar sig till personer som i sin byggherreroll driver utveckling och förädling av befintliga och nya fastigheter och anläggningar. Programmet vänder sig till personer som har relevant erfarenhet i alla typer av verksamhetsformer, privata såväl som offentliga.

Ta del av intervjuer med tidigare deltagare på programmet
Se inspelade intervjuer med några av föreläsarna på programmet

Ansök till programmet här:

Intresseanmälan Byggherre MasterClass


Programdetaljer 2024/2025

Datum
Modul 1: 26 – 28 nov 2024
Modul 2: 14 – 16 jan 2025
Modul 3: 4 – 6 mars 2025
Modul 4: 1 - 3 april 2025

Plats
Skogshem & Wijk
Hustegavägen 1
181 90 Lidingö
Hitta hit

Kostnad
Pris 98 500 kr exkl moms. Byggherrarnas medlemmar erhåller 5% rabatt.
Kostnader för resor, kost och logi tillkommer.


Kontakt

Staffan Movin, programansvarig
E-post: staffan.movin@es.kth.se
Tel: 070-210 74 95

Åse Haglund, utbildningsansvarig Byggherrarna
E-post: ase.haglund@byggherre.se
Tel: 070-231 00 22


Syftet med programmet

Byggherre MasterClass har ambitionen att utveckla byggherrerollen genom att deltagarnas kompetens som byggherre fördjupas och synliggörs. Programmet strävar efter att deltagarna i sin byggherreroll ska kunna ta nästa steg i sin och företagets utveckling.

Programmets syfte är också att stärka byggherrars förmåga att skapa ökat värde genom strategisk utveckling av investeringar inom infrastruktur och fastigheter till förmån för kunder, ägare och för samhället.