Utmaningar för byggherrar ur kund-, ägar- och samhällsperspektivet.

Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggandet

Programmet Byggherre MasterClass har ambitionen att utveckla byggherrerollen genom att deltagarnas kompetens som byggherre fördjupas och synliggörs. Programmet stärker kompetens för att leda det fysiska byggandet av vårt samhälle – från vision till verklighet. Programmets syfte är också att stärka byggherrars förmåga att skapa ökat värde genom strategisk utveckling av investeringar inom infrastruktur och fastigheter till förmån för kunder, ägare och för samhället.

Programmet vänder sig till dig som vill få...

  • fördjupning över rollen som byggherre
  • nya perspektiv på sig själv och sin organisation
  • inspiration, stöd, struktur och tid till strategisk planering
  • motiv för innovation och förändring
  • ett utökat professionellt nätverk

Utbildningsprogrammet omfattar 4 moduler á 3 dagar, som innefattar föreläsningar, diskussioner, interaktiva lektioner, praktikfall, grupparbeten, kortare teoriavsnitt samt ett individuellt projekt. Faktaområdena innefattar sakområden för byggherrekompetensen såväl som ledarskap och styrning, vilket ger en allsidig vidareutveckling i byggherrerollen.

> Se programinnehåll här

Utbildningen genomförs med välmeriterade forskare, företagsledare och experter inom valda områden.

I Byggherre MasterClass ger vi dig metoder, modeller och verktyg för att proaktivt möta branschens gemensamma utmaningar.

Ta del av intervjuer med tidigare deltagare på programmet.

Ansök till programmet här:

Intresseanmälan Byggherre MasterClass


PROGRAMSTART

Datum
Modul 1: 21-23 november 2023
Modul 2: 16-18 januari 2024
Modul 3: 6-8 februari 2024
Modul 4: 5-7 mars 2024

Plats
Kursgård i Stockholms närområde.

Kostnad
Pris 96 000 kr exkl moms. Kostnader för resor, kost och logi tillkommer.
Byggherrarnas medlemmar erhåller 5% rabatt.


Kontakt

Programansvarig:
Staffan Movin
E-post: staffan.movin@es.kth.se
Tel: 070-210 74 95

Åse Haglund, utbildningsansvarig Byggherrarna
E-post: ase.haglund@byggherre.se
Tel: 070-231 00 22


Vad säger tidigare deltagare om programmet?

Läs mer om vad tidigare deltagare tycker om programmet och vad utbildningen har betytt för dem i deras dagliga verksamhet.