I följande intervjuer, som gjorts med några av föreläsarna på Byggherre MasterClass, belyser vi några av de centrala byggherrefrågorna som behandlas i programmet. Tanken är att skapa reflektion kring hur man som byggherre kan vara mer proaktiv och stärka byggherrens affärsmässiga nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande. Utbildningsprogrammet är tänkt att ge dig värdefull strategisk kunskap som du kan omsätta i ditt arbete utifrån tre perspektiv: kund-, ägar- och samhällsperspektivet. Läs mer och anmäl dig till programmet här.

I det första avsnittet, som behandlar samhällsperspektivet, får du höra Göran Cars, Professor i samhällsplanering på KTH, som har unik erfarenhet från att leda flytten av Kiruna stad. Här berättar han om hur de strukturerat har arbetat med att ta ett aktivt samhällsansvar gentemot olika intressentgrupper och på så sätt skapat goda förutsättningar för byggherrar att leda och utveckla nya lösningar som möter både stadens och invånarnas behov.

I det andra avsnittet, som behandlar ägarperspektivet, får du höra Torkel Strömsten, Associate Professor/Handelshögskolan och Gästprofessor i ekonomistyrning på KTH, belysa betydelsen av att man som byggherre förstår hur man i projekt arbetar med ekonomistyrning i olika faser. Detta är något som är grundläggande för att kunna kombinera innovation och utveckling med lönsamhet.

I det tredje avsnittet, som behandlar kundperspektivet, belyser Mats Wilhelmsson, Professor och vice skolchef KTH, betydelsen av hur man kan tänka som byggherre för att utveckla värdet för både byggherrar och för framtida ägare. Förutom att förstå hur värdet på en fastighet kan utvecklas över tid, är det också viktigt att förstå hur omgivningen och förändringarna i omgivningen kan påverka värdet.

Ta del av de inspelade intervjuerna nedan: