BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till sektorn och har kompetens och kapacitet att hjälpa till med att planera individers kompetensutveckling i yrkeslivet.

Byggherrarna har tillsammans med BFAB tagit fram ett urval kurser och program speciellt lämpade för byggherrerollen. Byggherrarnas medlemmar erhåller 20% rabatt på dessa kurser.

> Läs mer om Byggherrarnas kompetensutveckling hos BFAB

För att utnyttja rabatten - ange vid anmälan att ditt företag är medlem i Byggherrarna!

Kontaktperson Åse Haglund
Publicerad
Senast uppdaterad