”Bättre samverkan i samhällsbyggandet med ISO 44001 - Istället för att hjälpa till, hjälps vi åt.”

Varför ska vi ha en ISO-standard för att samverka i byggprojekt? Vad spelar det för roll hur ledarskapet och processerna ser ut utanför projektet? Det och många andra frågor besvaras i denna skrift som vi har tagit fram tillsammans med författarna.

Boken hänvisar till fördelar av att arbeta med standarden SS-ISO 44001:2017 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan och författarna sammanfattar kapitlens intentioner med egna ord och ger konkreta exempel från byggbranschen för att underlätta förståelsen för värdet av standarden.

Den vänder sig till dig som arbetar i samhällsbyggnadssektorn och byggbranschen och redan tycker att det här med att arbeta tillsammans är rätt så bra men inser hur svårt det är att få till rätt förutsättningar. Boken innehåller 50 sidor och lanserades mars 2021.

Bokens författare

John Thorsson, Initiativtagare och ordförande (2015-2020) för den svenska kommittén i Svenska institutet för standarder, TK 593 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, som deltagit i det internationella arbetet med att utveckla ISO 44001 och tillhörande standarder. Är till vardags affärschef på NCC, även prisbelönt samverkansledare och tidigare konsult inom grupp- och ledarutveckling.

Jörgen Senyk, Senior projektledare och konsult på WSP, samverkansledare och nominerad för Årets Bygge 2019 med Lunds tingsrätt, f.d. delegat i SIS/TK-593, tidigare platschef och projektchef under 10 år som entreprenör.

Beställning

För beställning skicka mail till kansli@byggherre.se. Ange leverans- samt faktureringsadress.

Kostnad 285 kr exkl moms (frakt tillkommer).


”Att vara byggherre”

Boken lanserades under hösten 2019 och är en reviderad upplaga utav ”Byggherrerollen - Byggande handlar inte om byggande”.

Att vara byggherre

Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av samhällsbyggandet. Den här läroboken har skrivits för att bidra till utvecklingen av byggherrens kompetens samt till ökad kunskap om vad som ingår i byggherrens arbetsroll och ansvarsområden.

Boken beskriver byggherrens situation som den aktör som initierar, leder och driver byggnadsprojekt mot uppsatta mål för nytta åt boende, verksamheter och samhällets funktioner.

Den innehåller 14 kapitel som ger

  • en kortare historisk tillbakablick
  • behandlar allt från mål- och kravformulering
  • bygg- och förvaltningsprocesserna
  • tidiga skeden
  • samverkan och upphandling
  • praktiska exempel från verkliga och föredömligt genomförda byggprojekt och mycket, mycket mer.

Boken vänder sig till verksamma inom bygg- och fastighetssektorn i stort samt till studerande vid olika högskolor. Men även till företag som genom sin lokalplanering behöver axla byggherrerollen.

Bokens författare

Nina Ryd, biträdande professor vid Chalmers, arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, byggnadsdesign. Nina har mångårig praktisk såväl som forsknings- och undervisningserfarenhet av lokalplanering, programarbete och byggherrerollen.

Sven Fristedt, arkitekt, projektör, utredare och projektledare vid dåvarande Byggnadsstyrelsen, byggnadsdirektör vid Posten, innehaft en professur vid Chalmers med inriktning på byggnadsprogrammering förverksamhetsutveckling.

Boken blev Årets Bok 2019, utgiven av Svensk Byggtjänst.

Boken kan beställas hos Svensk Byggtjänst.


Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning.

”Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning”

Vi vill gärna tipsa om den nya utgåvan av ”Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning”. En bok som tagits fram med stöd av Byggherrarna och Sveriges Arkitekter. Vi kan varmt rekommendera boken för de som arbetar med projektens tidiga skeden.

Byggherrens förmåga att hantera de tidiga strategiska skedena i byggprocessen är av avgörande betydelse för ett hållbart samhällsbyggande. När vi nu åter bygger på historiskt höga nivåer är boken högaktuell. Boken ger en djupare förståelse för väsentliga aspekter i projektens tidiga skeden. Syftet är också att bidra med enkla och praktiska råd som är användbara för att fånga upp, definiera, formulera, värdera och kommunicera framtida behov som påverkar den byggda miljön.

Bokens författare är Nina Ryd, arkitekt och biträdande professor vid Chalmers tekniska högskola. Nina har mångårig praktisk såväl som forsknings- och undervisningserfarenhet om lokalplanering, programarbete och om byggherrerollen.

Boken kan beställas hos Svensk Byggtjänst.

Boken används även i Chalmers utbildning om Tidiga Skeden i byggprocessen som genomförs i samarbete med Byggherrarna.
Läs mer om utbildningen Tidiga skeden i byggprocessen


Construction Management - Strategi och kontraktsutformning för framgångsrika CM-projekt.

”Construction Management – Strategi och kontraktsutformning för framgångsrika CM-projekt”

Construction Management har på senare tid fått en ökad uppmärksamhet och popularitet, inte minst eftersom det finns en uppfattning att konkurrensen är för låg bland det fåtal stora entreprenörer som står för en stor andel av branschens totala omsättning.

Byggherrarnas "husadvokat" Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend, har tillsammans med bolagsjuristen Richard Henriksson författat en ny bok som belyser CM-konceptet och hur det fungerar i praktiken. Boken ger läsaren en övergripande beskrivning av vad genomförandeformen Construction Management (CM) innebär och hur den fungerar i praktiken, styrkor och möjligheter respektive svagheter och risker.

AB 04, ABT 06 och ABK 09 ingår som bilagor i boken.

Boken kan beställas hos Svensk Byggtjänst.


Publicerad
Senast uppdaterad