Vi erbjuder följande kurser inom juridik

  • Tvådagarskurs i entreprenadjuridik
  • Information om AB 04
  • Information om ABT 06
  • Information om ABK 09

Kurserna genomförs av vår ”husadvokat” Nicklas Björklund, på Kilpatrick.

För mer information och bokning av kurser kontakta:

Nicklas Björklund på telefon 08-505 646 22 eller mejl nbjorklund@kilpatricktownsend.com


Information om kurserna

Tvådagarskurs entreprenadjuridik

Tyngdpunkten för kursen är AB 04 och ABT 06, men omfattar även upphandling av konsulter. Följande ingår i kursen:

  • Grundläggande avtalsrätt
  • ABK 09
  • Entreprenadformer och ersättningsformer
  • AB 04
  • ABT 06
  • Administrativa föreskrifter

Till varje område hör gruppdiskussion följd av gemensam diskussion och genomgång. Innehållet kan modifieras efter medlemmens önskemål.

Information om AB 04

AB 04 är ”Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader”. Kursen innehåller genomgång och kommentarer av AB 04 samt lämnar praktiska råd om lämpliga texter för AF-delen.

Information om ABT 06

ABT 06 är ”Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten”. Kursen innehåller genomgång och kommentarer av ABT 06 samt lämnar praktiska råd om lämpliga texter för AF-delen.

Information om ABK 09

ABK 09 är “Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet”. Kursen innehåller genomgång och kommentarer av ABK 09 samt lämnar praktiska råd om lämpliga texter för AF-delen.


Publicerad
Senast uppdaterad