Energieffektiviseringsåtgärder kan med fördel genomföras i kombination med en bibehållen eller förbättrad inomhuskomfort och funktion av byggnaden. För en lyckad energirenovering behövs tillförlitlig information om hur mycket olika åtgärder kommer att spara, om de är kostnadseffektiva och vilken avkastning som kan förväntas. Vidare behövs en systematisk metod för hur energirenoveringen ska gå till för att kvalitetssäkra att den förväntade avkastningen uppnås.

Totalmetodiken hjälper dig som fastighetsägare, byggherre, konsult, arkitekt, entreprenör med flera att göra en lyckad energirenovering där det är möjligt att nå betydligt längre i energieffektiviseringen än med traditionella metoder. Detta görs genom att på enkelt sätt visualisera företagsekonomiska möjligheter för energieffektivisering och på ett systematiskt sätt följa upp energianvändning genom hela energirenoveringen.

Vi erbjuder nu en tvådagarskurs inom Totalmetodiken, där du får lära dig:

 • att ta ett helhetsgrepp för byggnadens energifrågor
 • att uppnå maximala energibesparingar i befintliga byggnader
 • om fördelar med att analysera paket av energieffektiviseringsåtgärder
 • att förstå hur resultatet påverkas av energiprisförändringar och val av kalkylränta
 • att presentera en ekonomisk analys som visar hur det är möjligt att nå mycket längre i förbättring av byggnaders energiprestanda
 • att systematiskt arbeta med energifrågan i fokus genom hela energirenoveringen
 • vad man bör tänka på vid upphandling av en Totalmetodiktjänst
 • affärsmöjligheter med att erbjuda tjänster med Totalmetodiken

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till byggherrar, fastighetsägare, konsulter, arkitekter och entreprenörer. Dag ett riktar sig till hela målgruppen och dag två riktar sig särskilt till konsulter och entreprenörer.

Förkunskaper
För att få ut mesta möjliga av kursen är det bra att ha genomfört block 4 och 8 i den kostnadsfria webbkursen Energilyftet

Kursen är på totalt 16 timmar, uppdelat på två dagar

Innehåll dag 1:

 • Totalmetodikens fördelar och möjligheter
 • Erfarenheter från tidigare projekt (en fastighetsägare delar sina erfarenheter)
 • Tillämpning av Totalmetodiken i praktiken: arbetsprocess, roller och ansvar
 • Lönsamhetsberäkningar enligt Totalmetodiken, genomgång av Totalverktyget
 • Upphandling av en Totalmetodikstjänst
 • Introduktion till dag 2 (hemuppgift)

Innehåll dag 2:

 • Praktiska moment i Etapp 1- framtagning av åtgärdspaket
 • Räknestuga och genomgång av hemuppgift
 • Affärsmöjligheter med Totalmetodiken (för konsultföretag, entreprenörer)

Föreläsare
Per-Erik Nilsson, Mari-Liis Maripuu och Peter Filipsson CIT Energy Management.
Gästföreläsning från erfaren fastighetsägare.

Kursens mål
När du har genomfört hela kursen har du fått:

 • en klar förståelse av hur Totalmetodiken fungerar och möjligheter att nå längre med din energieffektivisering
 • kunskap om de olika stegen i Totalmetodiken och hur kvalitetssäkring kan göras för att uppnå förväntat resultat
 • kunskap om hur du kan börja använda Totalmetodiken för planering, genomförande och uppföljning i ditt projekt

Kurstillfällen

Göteborg
Dag 1 - tisdag 11 oktober 2016
Dag 2 - tisdag 25 oktober 2016

Malmö
Dag 1 - onsdag 12 oktober 2016
Dag 2 - onsdag 26 oktober 2016

Stockholm
Dag 1 - torsdag 12 januari 2017
Dag 2 - torsdag 26 januari 2017

Kontaktperson: Mona Norbäck, mona.norback@cit.chalmers.se, tel: 070-495 71 06

Totalmetodiken_horisontell

Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, Belok, har under många år jobbat enligt Totalmetodiken i sina renoveringsprojekt. Byggherrarna och CIT Energy Management sprider nu metoden till våra grannländer Norge, Finland, Danmark och Estland i två internationella projekt. Läs mer om dessa projekt här:
Total Concept info (Total Concept är den engelska benämningen på Totalmetodiken.)
The Belok Total Concept

Publicerad
Senast uppdaterad