Syftet är att sprida goda exempel på framgångsrika och innovativa renoveringsprojekt. Projektet ska vara genomfört mellan åren 2012 och 2015.

Sista anmälningsdatum är 18 mars 2016.

För mer information och anmälan

Publicerad
Senast uppdaterad