Vi har fått i uppdrag av Energimyndigheten att genomföra en utbildningssatsning kring den kunskap som har genererats inom beställarnätverken BeBo, Belok och Sveby. Läs mer om utbildningssatsningen här.

Publicerad
Senast uppdaterad