Sändningen handlar om att förmedla en tydlig bild av aktuella frågeområden för byggnadsinspektörer och byggnadsnämnder. Målgrupp är byggnadsinspektörer och byggnadsnämnden men även konsult och byggföretag kan ha intresse i frågorna.

Programpunkter

  • Översyn av byggreglerna, Yvonne Svensson, rättschef, Boverket
  • Boverkets förslag om förenklad process för kontroll av serietillverkade hus, Jonas Fränne, civilingenjör, Boverket
  • Tillsyn av hissar i kommunen, Maria Thuresson, jurist, Boverket
  • Är ljus det nya bullret? Vilka regler gäller idag?, Gunilla Fagerström, arkitekt, Boverket
  • Hur klara inomhusmiljön i bullerutsatta lägen? Kerstin Hannrup Broad, utredare, Boverket
  • Brandskydd vid ändring av fasad, brandingenjör Johan Lindbom, Boverket
  • Informationscentrum för hållbart byggande, filmintervju med vd Urban Månsson, Svensk byggtjänst berättar om arbetet med de olika samarbetsaktörerna
  • Nytt på PBL Kunskapsbanken och inom Boverkets PBL Kompetens, Kerstin Hannrup Broad, och Emma Rosenblom, Boverket.

Läs mer på Boverket webbplats.

Publicerad
Senast uppdaterad