Detaljplanekravet - delbetänkande av översiktsplaneutredningen (SOU 2017:64).

För att läsa remissen.

Publicerad
Senast uppdaterad