Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK, Dnr 2056/2017

För att läsa remissen.

Publicerad
Senast uppdaterad