Håll Nollan logga

Tillsammans representeras en stor del av den svenska byggsektorn.

Visionen med Håll Nollan är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. För att uppnå vår vision har vi gemensamt kommit överens om att arbeta med fyra huvudsakliga intresseområden:

  • Ledarskap och Kultur
  • Kunskap och Kompetens
  • Gemensamma arbetssätt och Standarder
  • Kravställning och Uppföljning

Vårt arbete inom de olika intresseområdena kommer att drivas av olika arbetsgrupper med representanter från våra medlemsorganisationer.

Vår förhoppning är att många fler företag och organisationer ska vilja vara med. Gå till www.hallnollan.se för att läsa mer om vilka som är med i Håll Nollan idag och hur ditt företag eller organisation kan ansluta sig.

Om du har frågor eller vill ha mer information, vänligen kontakta:

Ulrika Dolietis, vd för ”Håll Nollan”
Mejl: ulrika@hallnollan.se
Tel: 070-560 71 40

Publicerad
Senast uppdaterad