Byggherrarna, Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier lämnar i en rapport åtta konkreta förslag för att korta handläggningstiderna hos Lantmäteriet, bland annat digitalisera fastighetsbildningen och inrätta fler kommunala lantmäterier.

Ta del av rapporten och pressmeddelandet:

Publicerad
Senast uppdaterad