Gå till innehållet

Remissvar Boverkets rapport 2017:23 En mer förutsägbar byggprocess, förenklad kontroll av serietillverkade hus.

Byggherrarna förordar ett frivilligt certifieringssystem för sina medlemmar som ger förenklad bygglovshantering.

För att läsa remissen.

Publicerad
Senast uppdaterad