Lagförslaget om entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen är under beredning i Riksdagen och förväntas träda i kraft 1 augusti 2018. Den 1 juni 2017 infördes krav på särskilda arbetsrättsliga villkor vid vissa offentlig upphandlingar. Alla lagändringar som ingår i regeringens tolvpunktsprogram mot skatteflykt och för att få ordning och reda i bygg- och anläggningsbranschen.

Nu pågår en utvärdering av personalliggarsystemet i Riksdagen. Byggherrarna har blivit vidtalade att svara på några frågor för Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS). Har ni synpunkter på vad som fungerar bra eller behöver ändras i personalliggarsystemet får ni gärna delge oss era synpunkter. Kontakta Helena Lennartsson.

Publicerad
Senast uppdaterad