Föreningen har besvarat följande remissvar till Näringsdepartementet.

En utvecklad översiktsplanering:

  • Del 1 Att underlätta efterföljande planering
  • Del 2 Kommunal reglering av upplåtelseformer

Klicka här för att läsa remissvaren.

Publicerad
Senast uppdaterad