Portalen har fått namnet Solelportalen och ska utgöra ett nav för offentlig information avseende solel. Portalen ska bland annat ge oberoende vägledning till den som funderar på att installera solceller. Solelportalen riktar sig idag mot småhusägare men kommer under början av 2019 kompletteras med information för ägare av näringsfastigheter.

Energimyndighetens målsättning är att portalen ska underlätta vid beslut om en investering i solceller är ett alternativ för fastigheten eller hushållet. Solelportalen erbjuder till exempel information avseende vilka förutsättningar som krävs för att installera solceller, uppgifter om kostnader, drift och underhåll av en solcellsanläggning samt mycket mer.

Läs mer här om Solelportalen.

Publicerad
Senast uppdaterad