Föreningen har den 15 april besvarat ovanstående remiss till Näringsdepartementet, Dnr N2018/05882/SPN.

För att läsa remissen.

Publicerad
Senast uppdaterad