Föreningen har den 29 maj besvarat följande remiss till SIS, SS 914221:2019 Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått.

För att läsa remissen.

Publicerad
Senast uppdaterad