Föreningen har den 5 juni besvarat följande remiss till Näringsdepartementet, Dnr N2019/00699/SPN.

För att läsa remissvaret.

Publicerad
Senast uppdaterad