Känner du till dina ansvarsområden men känner dig mindre trygg i hur du kan förvalta ditt ansvar i praktiken? Känner du dig ofta ganska ensam i rollen och saknar forum att bolla de utmaningar du ser i din roll? I så fall är detta kursen för dig!

Kursen är framtagen av Håll Nollans medlemmar och syftar till att ge dig som deltagare ett ramverk för vad arbetet och ansvaret som byggherre innebär. Till stor del handlar det om att förebygga - innan vi börjar bygga. Genom delaktighet och engagemang kan du som byggherre fortsätta skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö genom hela projektprocessen.

Kursen genomförs på följande orter/datum:

Anmälan

Kursen genomförs i EGAs regi. > Anmäl dig här på EGAs webbplats

Medlemmar i Byggherrarna erhåller 20% rabatt på kursavgiften.


Som byggherre har du en viktig roll i att skapa säkra byggarbetsplatser. Ta del av Håll Nollans framtagna riktlinjer, guider och standarder för dig som byggherre.

> Gemensamma arbetssätt för byggherrar

Publicerad
Senast uppdaterad