Följande remissvar har skickats till Infrastrukturdepartementet den 20 september.

Promemorian "Förbättrat genomförande av EU-direktiven om energieffektiviteten - Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse", Dnr I2019/01869/E.

Här kan du läsa remissen.

Publicerad
Senast uppdaterad