Byggherrarna har den 7 oktober besvarat följande remiss till Infrastrukturdepartementet:

Boverkets rapport 2019:16 Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem.

Här kan du läsa remissen.

Publicerad
Senast uppdaterad