Byggherrarna har den 17 oktober besvarat följande remiss till Infrastrukturdepartementet:

Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon.

Här kan du läsa remissvaret.

Publicerad
Senast uppdaterad