Byggherrarna har den 25 oktober besvarat följande remiss till Finansdepartementet.

Finansdepartementets promemoria "Byggnaders energiprestanda - förslag på ändringar i plan- och byggförordningen"

Här kan du läsa remissvaret.

Publicerad
Senast uppdaterad