Välkommen till ett öppet intressentmöte där Upphandlingsmyndigheten presenterar pågående arbete och tar in synpunkter på de klimatkrav som kan ställas vid upphandling av anläggningsprojekt samt på stål och betong. Mötet är en del i arbetet med att utveckla Upphandlingsmyndighetens upphandlingsstöd och hållbarhetskriterier.

I samband med mötet kommer Upphandlingsmyndigheten också att informera om och bjuda in till den expertgrupp som ska utarbeta kommande klimatkrav och kriterier.

Mötet äger rum den 4 februari och sista anmälningsdag är den 30 januari.

För mer information och anmälan på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Publicerad
Senast uppdaterad