Från 2022 är det tänkt att alla byggherrar ska bli skyldiga att redovisa klimatutsläpp på nya byggnader som uppförs. Fram till 2027 kommer kraven att öka successivt. För att klara av att lämna deklarationer behöver hela sektorns digitalisering i byggprocessen öka och samordnas för insamling av data och redovisning av deklarationerna.

Läs mer på Boverkets webbplats.

I en artikel (sid 6-7) från Tidningen Byggvärlden resonerar röster från branschen, bland annat Byggherrarnas vd Tommy Lenberg, om förutsättningarna för att kunna uppfylla kraven.

Publicerad
Senast uppdaterad