I en serie inspel från föreläsare på utbildningsprogrammet Byggherre MasterClass, som vi håller i samarbete med KTH Executive School, lyfter vi frågor som utmanar och utvecklar rollen som byggherre. Tanken är att skapa reflektion kring hur man som byggherre kan vara mer proaktiv och stärka byggherrens affärsmässiga nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande.

Utbildningsprogrammet är tänkt att ge dig värdefull strategisk kunskap som du kan omsätta i ditt arbete utifrån tre perspektiv: samhälls-, ägar- och kundperspektivet.

I detta första avsnitt som behandlar samhällsperspektivet får du höra Professor Göran Cars, som har en unik erfarenhet från att leda flytten av Kiruna stad. Här berättar han om hur de strukturerat har arbetat med att ta ett aktivt samhällsansvar gentemot olika intressentgrupper och på så sätt skapat goda förutsättningar för byggherrar att leda och utveckla nya lösningar som möter både stadens och invånarnas behov.

Den 1 december ges en digital introduktion till Byggherre MasterClass. Själva programmet, med första utbildningspasset, startar den 26-28 januari 2021.
>> Läs mer och ansök här

Publicerad
Senast uppdaterad