Byggherrarna har besvarat följande remiss till Boverket.

  • Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler.

Här kan du läsa remissvaret.

Publicerad
Senast uppdaterad